PROFIT PRO ZAMĚSTNAVATELE

– převedení části fixních nákladů na variabilní

– vykrytí potřeby pracovní síly v případě nárazových nebo časově omezených zakázek

– administrativně nenáročné zaměstnávání bez pracovně právních úkonů při vzniku a ukončení pracovního poměru

– snížení nákladů na vedení personální agendy

– zaměstnavatel není zatížen úhradou odvodů na zdravotní pojištění, sociální pojištění a na státní politiku zaměstnanosti

– snadnější plánování lidských zdrojů a větší flexibilita, bez nutnosti navýšení kmenového stavu zaměstnanců